בית > מדיניות ותנאי שימוש

מדיניות ותנאי שימוש

באמצעות השימוש באתר זה הנכם מסכימים להיות כפופים לתנאים הבאים:

המידע באתר זה מיועד לספק למשתמשים מידע כללי לגבי נושאים שעשויים לעניין אותם. למרות שנעשו כל המאמצים כדי להציע מידע עדכני ומדויק, עלולות להיות טעויות. יתרה מזאת, האתר עלול להכיל התייחסויות לחוקים ותקנות שישתנו עם הזמן ושיש לפרשם אך ורק לאור הנסיבות הרלוונטיות. Regulazia.co.il אינה נושאת בכל חבות או אחריות לטעויות או השמטות בתכנים הנכללים באתר זה. כל התכנים באתר וכל השירותים שיוענקו באמצעותו מוענקים “כפי שהם” ללא ערבויות בנוגע לשלמות, לדיוק או לעיתוי וללא הצהרות, התחייבויות או תנאים חוזיים אחרים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים או משתמעים. Regulazia.co.il אינה מצהירה או מאשרת בזאת שהאתר, השירותים השונים המוענקים דרכו, ו/או מידע, תוכנה או חומר אחר כלשהו שהורדו מהאתר יהיו מדויקים, עדכניים, שלמים, נקיים מטעויות, נקיים מהשמטות או נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. המידע המוצג באתר זה לא יפורש כייעוץ או שירותים משפטיים, מיסויים, חשבונאיים או מקצועיים אחרים. עליכם להתייעץ עם יועץ של Regulazia.co.il או עם יועץ מקצועי אחר שמכיר את המצב העובדתי המסוים שלכם לקבלת ייעוץ בנוגע לנושאים ספציפיים או נושאים אחרים לפני שתקבלו החלטה כלשהיא.

קישורים:

 Regulazia.co.il אינה נושאת בכל חבות שהיא בגין התכנים, הדיוק או האבטחה של אתרים כלשהם הקשורים (בדרך של היפרלינק או אחרת) לאתר. קישורים מסוימים באתר מובילים לשרתים המתוחזקים על ידי יחידים או ארגונים שעליהם אין לRegulazia.co.il שליטה. Regulazia.co.il אינה מצהירה או מאשרת את הדיוק או היבט אחר כלשהוא של המידע הממוקם בשרתים אלה. קישור לאתר של צד ג’ לא יתפרש כתמיכה של Regulazia.co.il או של אותו צד ג’ באחר או במוצרים ובשירותים של האחר.

זכויות יוצרים:

למעט אם צוין אחרת, כל החומרים באתר הם זכויות יוצרים של Regulazia.co.il. כל הזכויות שמורות. שום חלק מהחומרים שבאתר, לרבות אבל לא מוגבל לטקסט, לגרפיקה ולקוד ה-html, אינו ניתן לשכפול או העברה בכל צורה שהיא, או בדרך כלשהיא ללא רשותה בכתב של Regulazia.co.il .