בית > מנהלי תיקים

רשימת מאמרים בנושא מנהלי תיקים

תפקידו של מנהל תיקים הנו לנהל את כספי לקוחותיו על ידי ביצוע השקעות במכשירים פיננסיים שונים, תוך ניתוח צרכים מדויק ובהתאם לכך לבחור את טווח ההשקעה הרצויה, רמת הנזילות, כמות ואופי ההשקעה על פי מידת הסיכון. על מנהל תיק ההשקעות להציג באופן מפורט את הסיכונים והתשואות שניתן לקבל מתיקים שונים של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים אחרים.

רועי קירשנר

מסמכי תאגיד

תעודת התאגדות – הנה תעודה המשמשת כמסמך הזיהוי של החברה. בתעודה מצוין שמה המלא של החברה בעברית ובאנגלית, מספר הזיהוי שניתן לה ע”י הרשם הרלוונטי ותאריך התאגדותה. תעודה זו משמשת ראיה לכך, כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק החברות לעניין …

צוות Regulazia.co.il

חשבון נאמנות

חשבון נאמנות – זהו חשבון, המנוהל ע”י נאמן. כל אדם או חבר בני אדם רשאים לשמש כנאמן עבור נהנה שהנו אדם או חבר בני אדם אחרים. על נאמן חל אסור מוחלט להשתמש בחשבון לצרכיו האישיים. הנאמן חייב להיות נאמן לאינטרסים …

צוות Regulazia.co.il

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי הינה …

צוות Regulazia.co.il

רשימת מדינות בסיכון

רשימת מדינות בסיכון – הנה רשימה המופיעה בתוספת לצו איסור הלבנת הון של מדינות וטריטוריות המוגדרות בסיכון בהיבטי איסור הלבנת הון מימון טרור. בשל כך קיים סיכון מוגבר לפעילות אל מול מדינות או טריטוריות אלה, על כן צו איסור הלבנת …