בית > חברי בורסה

רשימת מאמרים בנושא חברי בורסה

חברי בורסה הינם בנקים ובתי השקעות (חברי בורסה שאינם בנקים) אשר תפקידם המרכזי הוא תיווך בין הבורסה לניירות ערך בתל אביב למשקיעים פוטנציאלים. כיוון שהאדם הפרטי לא יכול להשקיע ישירות בבורסה – עליו לבחור בנק או בית השקעות המשמשים חברות מסחר בבורסה.

המסחר בבורסה מתבצע בין חברי הבורסה השונים, אשר מוכרים וקונים בעבור לקוחותיהם מניות, אגרות חוב ומוצרים פיננסיים אחרים.

רועי קירשנר

מסמכי תאגיד

תעודת התאגדות – הנה תעודה המשמשת כמסמך הזיהוי של החברה. בתעודה מצוין שמה המלא של החברה בעברית ובאנגלית, מספר הזיהוי שניתן לה ע”י הרשם הרלוונטי ותאריך התאגדותה. תעודה זו משמשת ראיה לכך, כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק החברות לעניין …

צוות Regulazia.co.il

חשבון נאמנות

חשבון נאמנות – זהו חשבון, המנוהל ע”י נאמן. כל אדם או חבר בני אדם רשאים לשמש כנאמן עבור נהנה שהנו אדם או חבר בני אדם אחרים. על נאמן חל אסור מוחלט להשתמש בחשבון לצרכיו האישיים. הנאמן חייב להיות נאמן לאינטרסים …

צוות Regulazia.co.il

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי …

צוות Regulazia.co.il

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי

תהליך פתיחת חשבון ללקוח פרטי – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות: זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי הינה …

צוות Regulazia.co.il

עובר אורח

עובר אורח – אדם המבצע פעולה במוסד פיננסי : שאינה נרשמת בחשבון,  שאינה נרשמת בחשבון שאותו אדם רשום בו כבעלים או כמורשה חתימה. לאור העובדה, כי  עובר אורח אינו לקוח של המוסד הפיננסי ובשל כך לא מתקיים הליך של הכרת …