בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > איסור מימון טרור

רשימת מאמרים בנושא איסור מימון טרור

איסור מימון טרור – לאחר אירועי הטרור שהתרחשו בארה”ב בספטמבר 2001 במוסדות השלטון האמריקאים חלה ההבנה כי שבכדי להילחם בטרור יש לעצור את מקורותיו הכספיים, לאור זאת חוקק בארה”ב חוק ה – Patriot Act אשר איחד את המאמצים בין המלחמה בהלבנת הון למלחמה במימון טרור. בשנת 2005 חוקק בישראל חוק איסור מימון טרור המגדיר את החובות השונות החלות על גופים פיננסיים. בניגוד למשטר הדיווחים הקיים באיסור הלבנת הון קרי, יש לאפשר את ביצוע הפעול ולדווח עליה בהתאם הנדרש בחוק, בכל הקשור למימון טרור חלה החובה לעצור את הפעילות הכספית טרם ביצוע ולדווח על כך לרשויות.

צוות Regulazia.co.il

איסור המסחר עם האויב

איסור המסחר עם האויב – על פי פקודת איסור מסחר עם האויב חל איסור מוחלט לקיים כל קשר עסקי או כלכלי עם גורמים בתוך מדינות אשר נמצאות במצב מלחמה עם מדינת ישראל והוגדרו כמדינות אויב על ידי שר הביטחון. נכון …

צוות Regulazia.co.il

הנחיות לעבודה עם בנקים ברשות הפלסטינית

הנחיות לעבודה עם בנקים ברשות הפלסטינית- מוסד פיננסי אשר פועל מול בנקים ברשות הפלסטינית חייב לעמוד בהנחיות שלהלן: על שקים של בנקים מהרשות הפלסטינית חובה שיהיה רשום שם פרטי שם משפחה או שם החברה ומספר תעודת זהות או מספר הזיהוי …

צוות Regulazia.co.il

דיווחים בנושא איסור מימון טרור

דיווחים בנושא איסור מימון טרור – במידה ונמצאת התאמה בין שם הלקוח, מבצע הפעולות או לצד הנגדי לפעולה לבין רשימות הטרור או כאשר מבוצעת פעולה המעלה חשד למימון טרור, חלה החובה לעצור את הפעולה, להקפיא את כלל הפעילות בחשבון ולהעביר …

צוות Regulazia.co.il

סריקה כנגד רשימות טרור

סריקה כנגד רשימות טרור – בהתאם לנדרש בצווים השונים על מוסדות פיננסים חלה החובה לסרוק את שמות כלל לקוחותיהם כנגד רשימות מוכרזי טרור. את הסריקה יש לבצע טרם וכתנאי לפתיחת חשבון חדש עבור כל הגורמים המעורבים בחשבון לרבות בעלי החשבון, …

צוות Regulazia.co.il

רשימות טרור

רשימות טרור - רשימה מרוכזת של ארגוני טרור המוכרזים ושל מי שהוכרז כאדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה מכוח תקנות לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור …