בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > הכר את הלקוח > תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד

תהליך פתיחת חשבון ללקוח מסוג תאגיד – תהליך הכר את הלקוח כולל בתוכו מספר חובות אשר על מוסד פיננסי לבצע במסגרת ההתקשרות עם הלקוח (פתיחת חשבון). במסגרת התהליך חובה לבצע לכל הפחות את הפעולות הבאות:

זיהוי הלקוח – מטרת הזיהוי הינה לאמת, כי פרטי הזהות של התאגיד ושל מורשי החתימה, אשר נמסרו נכונים ועדכניים. זאת על מנת לוודא, כי לא נעשה שימוש אסור בזהות התאגיד ו/או מורשה החתימה/בעלי שליטה על ידי גורם אחר.  לצורך כך הזיהוי יתבצע “פנים אל פנים” על ידי השוואה בין תמונות מורשי החתימה  בתעודות הזיהוי לפניהם.

רישום פרטים – פרטי הזיהוי של התאגיד והגורמים המעורבים לרבות מורשי חתימה, בעלי שליטה ונהנים יוקלדו למערכת ממוכנת לצורך תיעודם ושמירתם.

קבלת ושמירת מסמכים – העתקי מסמכי התאגדות ומסמכי זיהוי ישמרו במוסד הפיננסי לתקופה של 7 שנים מיום סגירת החשבון.

אימות מסמכים – אימות תעודת ההתאגדות ותעודות זיהוי כנגד המרשמים המתאימים ואו אישור עורך דין על קיום התאגיד.

הצהרת נהנה ובעל שליטה – מסמך בו הלקוח מצהיר לטובת מי מנוהלים הכספים בחשבון.

בדיקות נאותות  – שאלון הכר את הלקוח, סריקת שם הלקוח כנגד רשימות מוכרזי טרור ו- PEP.

סוגי לקוחות:

תאגיד ישראלי – הנו אחד מהגופים שלהלן שהתאגד ונרשם בישראל: חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל.

תאגיד חוץ – גוף שהתאגד ונרשם מחוץ לישראל.

גוף מוכר – אחד משני הגופים האלה בלבד: ועד עובדים או נציגות בית משותף. בגופים מסוג זה אין גוף ציבורי המסדיר את תהליך התאגדותם ורישומם על כן חובה על הגוף הפיננסי לקבל מסמך המעיד על הקמתו של גוף זה ובכלל זה הסכמתם להקמתו של כל הנוגעים בדבר.

מוסד ציבורי - אחד מהגופים האלה בלבד: משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו מכוח חוק בישראל.

תאגיד שהוקם בחיקוק בחו”ל - אחד מהגופים האלה בלבד:רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו מכוח חוק מחוץ לישראל.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה