מסמכי תאגיד

תעודת התאגדות - הנה תעודה המשמשת כמסמך הזיהוי של החברה. בתעודה מצוין שמה המלא של החברה בעברית ובאנגלית, מספר הזיהוי שניתן לה ע”י הרשם הרלוונטי ותאריך התאגדותה. תעודה זו משמשת ראיה לכך, כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק החברות לעניין התאגדות ורישום החברה.

תקנון – תקנון חברה הינו חוזה משפטי בין בעלי מניות החברה לבין החברה עצמה ובין בעלי המניות השונים. התקנון הוא המנדט הניתן לחברה לגבי צורת פעילותה ומטרותיה. התקנון מפורסם ברשם החברות. להלן דוגמאות לתוכן המצוי בתקנון: קביעת תחומי העיסוק של החברה, תהליך קבלת ההחלטות וכו’. את התקנון ניתן לכתוב בצורה פרטנית לצורכי החברה או ניתן לעשות שימוש בתקנון המצוי בחוק החברות כמו שהוא ולבצע בו התאמות לצורכי החברה.

החלטת דירקטוריון על פתיחת חשבון – לאור העובדה כי תאגיד הנו ישות משפטית נפרדת, אשר כשרה לכל זכות וחובה משפטית וככזאת יכולה לפתוח חשבון בבעלותה, ישנה חובה כי הדירקטוריון יקבל החלטה, אשר תתועד באמצעות פרוטוקול על פיה התאגיד מבקש לפתוח חשבון במוסד פיננסי, בהחלטה יקבע באיזה מוסד פיננסי יפתח החשבון, באיזה סניף, איזה סוג חשבון ומה השירותים הנדרשים בו.

פרוטוקול מורשי חתימה לפתיחת חשבון – לאור העובדה כי תאגיד הנו ישות משפטית נפרדת אשר כשרה לכל זכות וחובה משפטית וככזאת יכולה לפתוח חשבון בבעלותה, ישנה חובה כי הדירקטוריון יקבל החלטה אשר תתועד באמצעות פרוטוקול על פיה התאגיד יקבע מי יהיו מורשי החתימה מטעמו לפתיחת החשבון במוסד הפיננסי.

פרוטוקולמורשי חתימה להפעלת חשבון -  לאור העובדה כי תאגיד הנו ישות משפטית נפרדת אשר כשרה לכל זכות וחובה משפטית וככזאת יכולה לפתוח חשבון בבעלותה, ישנה חובה כי הדירקטוריון יקבל החלטה אשר תתועד באמצעות פרוטוקול על פיה התאגיד יקבע מי יהיו מורשי החתימה מטעמו לפעול בחשבון במסגרת ההחלטה יקבע דירקטוריון החברה את מדרג הסמכויות האישי והקבוצתי לכל אחד ממורשה החתימה. לדוגמא, הרשאה לקבלת מידע בלבד, הרשאה לביצוע פעולות עד לסכום מסוים וכו’.

חשוב לציין כי ניתן לאחד בין החלטת דירקטוריון על פתיחת חשבון, פרוטוקול מורשי חתימה לפתיחת חשבון ופרוטוקול מורשי חתימה להפעלת חשבון לידי מסמך אחד בו תפורט ההחלטה לפתיחת החשבון  ויוסמכו מורשי החתימה לפתיחת החשבון והפעלתו.

אישור על העדר בעלי שליטה – לאור החובה בצו על פיה במקרה של חשבון בבעלות תאגיד יש להצהיר מי הם בעלי השליטה בו, כמו גם הפטור מהצהרה זו במקרה בו התאגיד הנו חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או באחת ממדינות ה- OECD. כאשר נפתח חשבון לתאגיד שהנו תאגיד פרטי (לא ציבורי) ומורשה החתימה טוען כי אין בעלי שליטה בתאגיד, חובה לקבל אישור מעורך דין החברה על כך.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה