בית > חדשות > בעקבות הדרישה מזרים לדווח לרשויות המס – לא ברור אם לבנק הזכות לסגור חשבון

בעקבות הדרישה מזרים לדווח לרשויות המס – לא ברור אם לבנק הזכות לסגור חשבון

בנק ישראל עומד להורות לבנקים לדרוש מלקוחות תושבי חוץ הצהרה לפיה כספיהם דווחו כחוק לרשויות המס. טיוטת החוזר שפרסם בנק ישראל, קובעת כללים ונהלים לעבודה מול תושבי חוץ. רקע שמאחורי המהלך קשור להתגברות הרגולציה בחו”ל סביב העלמות המס.

לאור כוונות הבנק, אמר עו”ד גלעד ברון, ממשרד ברון ושות’ המתמחה במיסוי והלבנת הון, מבהיר כי מקור ההנחייה אינו בחוק איסור הלבנת הון וכי לא ברור אם לבנק זכות להודיע על סגירת חשבון או על סירוב לפתוח חשבון.

לדבריו, “יש לזכור שלמרות שנוצר הרושם שהאמור חוסה תחת הוראות חוק איסור הלבנת הון, והצו החל על הבנקים מתוקף חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, לא זה מצב הדברים, לבטח כל עוד עבירות המס אינן נכללות כעבירות מקור בחוק.”עסקינן במדיניות ניהול סיכונים שהבנקים, כפי הנראה, נאלצים לאמץ לאור סנקציות והעדר ודאות רגולטורית, לאור העיצומים והסנקציות המוטלות על גורמים פיננסיים בעולם.

יתרה מזו, הבהיר לברון נשאלת שאלה מהותית, “האם בנסיבות אלו ועל-פי דין, כאשר האמור אינו חוסה תחת חוק איסור הלבנת הון, ישנה לבנק הזכות להודיע על סגירת חשבון ו/או סירוב לפתוח חשבון וזאת בין היתר לאור הוראות המפקח על הבנקים והחקיקה בנושא, לרבות הצעת החוק התלויה ועומדת, בדבר, חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשע”ד-2014″.

הוא קרא למערכת הבנקאית ולבנק ישראל לחתור לאיזון הראוי, כולל בכל הנוגע לניהול סיכונים וזאת בין היתר, בהתחשב בכך שלמדיניות מחמירה מסוג זה, ישנן גם השלכות מהותיות, לטעמו, בתחומים אחרים הנוגעים למדינת ישראל וערכיה, כולל בכל הנגוע להגירה החיובית בשנים אלו, של יהודים רבים מאירופה, העולים ארצה, ואשר לעיתים ומבלי להקל ראש בבעיות מיסויות של אלו שמקורן בתקופה בה לא היו תושבי ישראל, ימצאו עצמם, מתמודדים מול קושי של ממש, לנהל את כספיהם בארץ.

עו”ד ברון מזהיר שמדיניות זו, עלולה לגרום לאנשים, להתפתות כיום למסלולים חלופיים, כולל ביצוע העברות כספים למדינות זרות, פחות מפוקחות ו/או להשקיע בנכסים – פעולות אשר לעיתים ייתכן אשר יהוו עברה חמורה.

כפתרון, מציע ברון לבחון אפשרות להסדרת ההון. בחודשים האחרונים, מציין עו”ד ברון, במשרדנו מתנהלים עשרות רבות של הליכי גילוי מרצון של אזרחים, ישראלים ואחרים, בעניינם מוסדרים הליכי גילוי מרצון הן מול רשויות המס בארץ והן בחו”ל, הליכים בעניינם מוצא לנכון עו”ד ברון לציין את הנכונות וההתנהלות העניינית היעילה והמקצועית של רשויות המס בארץ.

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה